vilkår og retningslinjer

FOR APPLAUS SCENEKUNST AS

 

Applaus Scenekunst er en nettbasert tjeneste for levering av audiovisuelt innhold til registrerte brukere. I tjenesten kan du få tilgang til filmer ved hjelp av streaming. 

 

Information om oss:

Tjenesten tilbys av: Applaus Scenekunst AS

Organisasjonsnummer: 919 872 535

Adresse: Ole Jacob Brochs gate 5B, 0454 Oslo

 

Bruksvilkår 

Vilkårene i dette dokumentet er gyldige og juridisk bindende for alle brukere av tjenesten. Du må lese og godta disse vilkårene før du bruker tjenesten. Ved å bruke tjenesten, godtar du disse vilkårene og forplikter deg til å overholde dem. Hvis du ikke godtar eller overholder vilkårene til enhver tid, har du ikke lov til å bruke tjenesten.

 

Adgang til og bruk av tjenesten 

Ved å betale et enkelt beløp eller være en registrert student, kan du få tilgang til et bestemt produkt for en gitt periode. Hvis det kjøpte produktet ikke kan spilles, vennligst kontakt Applaus Scenekunst support på support@applausscene.no eller ring 400 01 947 (mandag-fredag 08:00-17:00). Ved å opprette en brukerprofil ved Applaus Scenekunst, godkjenner du også automatisk å motta Applaus Scenekunst nyhetsbrev. Hvis du ikke ønsker å motta dette nyhetsbrevet, vil det være mulig å slette seg fra nyhetsbrevet etter at brukerprofilen er opprettet.

 

For å kunne registrere en Applaus Scenekunst-konto og bruke tjenesten, skal du: 

 

a. være fylt 18 år;  

b. være bosat i Norge (”territoriet”); 

c. sikre, at personoplysningerne i registreringen til enhver tid er korrekte og komplette; 

e. kun bruke tjenesten i det territorie, hvor du bor. Vi er på ingen måte ansvarlige for omkostninger, lovovertredelser eller annet, der måtte oppstå ved bruk eller forsøk på bruk utenfor territoriet. Applaus Scenekunst er heller ikke ansvarlig for kostnader som påløper etter dataforbruk ved strømming fra tjenesten. 

f. kun bruke tjenesten til personlig og privat bruk og ikke til kommersielle eller offentlige formål; 

g. selv sørge for, at du har en egnet internetforbindelse; 

h. kontrollere, at enheter, som er registreret til bruk av tjenesten er oppdatert i henhold til FAQ-siden på hjemmesiden; 

i. ikke bruke eller la andre bruke tjenesten til ulovlige eller upassende formål; 

j. bruke gyldigt betalingsinformasjon

 

Utstyr, systemer og tilkoblinger  

Før du foretar en engangsbetaling, må du sørge for at du har nødvendig utstyr, systemer og tilkoblinger for å kunne bruke tjenesten. Pass på at du har den nyeste versjonen av nettlesere eller apper som er knyttet tjenesten. Informasjon om disse finner du under FAQ på nettstedet. [GB2] Selv om du oppfyller systemkravene, kan vi ikke garantere at tjenesten alltid vil fungere for deg. Dette kan skyldes enhetens operativsystem eller båndbredde. Du kan registrere og bruke tjenesten på høyst fem (5) enheter. Du kan ikke slette mere enn tre registreret enheter i løpet av 24 timer. Applaus Scenekunst påtar seg ikke ansvar for enheterne eller deres yteevne eller kompatibilitet med

Tjenesten. 

Muligheten for å bruke tjenesten kan være påvirket avf internetsvikt, andre nettverk, internetleverandører, elektroniske-, data- eller andre kommunikasjonsproblemer eller -svikt, som Applaus Scenekunst ikke har kontroll over. Du aksepterer, at vi ikke kan holdes ansvarlige for dette når du registrerer en konto, logger deg inn eller kjøper / betaler for et produkt i tjenesten.

 

Brukernavn og passord sikkerhet 

Brukernavn og passord er fortrolige oplysninger, og du bør aldri dele dem med andre. Applaus Scenekunst kan til enhver tid be deg om å endre ditt passord, men Applaus Scenekunst vil gi deg besked om dette i god tid. Du aksepterer, at dette kan medføre midlertidige avbrytelser i din adgang til tjenesten.

 

Hvis du har mistanke om, at ditt brukernavn og / eller passord brukes av andre, skal du straks rapportere dette til Applaus Scenekunst og ændre ditt passord. Hvis Applaus Scenekunst har grunn til at tro, at en brukerkonto har blitt delt med andre, eller på annen måte misbrukt av en uautorisert person, kan Applaus Scenekunst straks deaktivere, avbryte din adgang til tjenesten eller ta andre forholdsregler i bruk for å forhindre fortsatt forbudt adferd.

 

Oppbevaring av data og database

Applaus Scenekunst oppbevarer personlige data (kontaktinformationer), som er gitt av brukeren via registreringssiden med det ene formål å sende nyhetsbrev. Oppbevart data er kun synlig for Applaus Scenekunst personale via dSprees database, som er sikret med individuelle passord for Applaus Scenekunsts personale.

a)    a. Applaus Scenekunst hverken krever eller oppbevarer personfølsome oplysninger.
b. Personlig data vil bli oppbevaret sikkert og ikke solgt videre til tredjepart.
c. Brukeren kan oppdatere/endre personlig data til enhver tid eller bli slettet ved å kontakte Applaus Scenekunst.
d. Ved å logge inn og bruke Applaus Scenekunst aksepterer brukeren behandlingen av de personlige data på Applaus Scenekunst.

 

Applaus Scenekunst garanterer

Applaus Scenekunst garanterer, at en bruker vil kunne velge bort direkte markedsføring, når abonnementet på nyhetsbrevet sies opp.

a)    a. Applaus Scenekunst vil ikke dele brukerens personlige data med tredjepart.     
b. Applaus Scenekunst vil ikke selge brukerens personlige data til tredjepart.
c. De personlige data, som er opplyst i kontoen på hjemmesiden, blir håndtert i overensstemmelse med gjeldende regler.

 

Cookies

Cookies indeholder ikke personlige data og vil ikke bli solgt av Applaus Scenekunst til tredjepart. Det påpekes, at de fleste browsere enten gjør brukeren oppmærksom på bruk av cookies eller gir brukeren mulighet til avstå bruken av cookies. Når brukeren avviser cookies, kan det påvirke brukerens brukeropplevelse på hjemmesiden.

a. Applaus Scenekunst anvender brukerens data i følgende situationer:

b. Til databeskyttelsesbestemmelser

c. Til databehandling for Applaus Scenekunst database

d. Innen for lovverkets rammer bestemt av GDPR 

f. Til å klarlegge brukerens handlinger på hjemmesiden, som gir Applaus Scenekunst mulighet til å registrere brukerens aktivitet på hjemmesiden og evaluere samt forbedre hjemmesiden med det ene formål å øke effektivitet og brukeropplevelse. Brukeren aksepterer bruken av cookies på egen computer.

g. Til å spore forbruk av film på hjemmesiden.

 

Avbrudd av konto

Brukerens personlige data vil ikke bli i tjenesten mer enn 30 dager etter at brukeren har sagt opp sin konto hos Applaus Scenekunst og nyhetsbrevet blir oppdateret og hvor brukeren ikke lengre vil motta nyhetsbrev eller markedsføring direkte i fra Applaus Scenekunst..

 

Force Majeure

Til tross for det motsatte er hver part ikke ansvarlig for manglende overholdelse av sine forpliktelser som følge av en "force majeure event" eller begivenhet som oppstår fra den annen part, tredjepart eller eksterne grunner som sosial uro, sivil eller militær myndighetstiltak, naturkatastrofer, brann, vannskader, avbrudd eller funksjonsfeil i kommunikasjonsnettet. Det er imidlertid forstått at partene som er berørt av force majeure-hendelsen, må gjøre alt for å begrense varigheten og virkningene av en slik force majeure-hendelse eller ekstern årsak.

 

Mindreårige 

Tjenesten kan inneholde materiale som er uegnet for mindreårige, og som også kan være støtende mot andre. Applaus Scenekunst er ikke ansvarlig for bruk og det en hver brukers ansvar å påse at slikt innhold ikke vises eller kan forbrukes av personer med alder som er lavere enn anngitt aldersgrense. Applaus Scenekunst har ikke ansvar og tar heller ikke stilling til Innhold og filmer som virker støtende på andre personer. Applaus Scenekunst leverer en tjeneste og innhold produsert av andre og opptrer i dette kun som en salgskanal.

 

E-postadresse 

Informasjon og meldinger fra oss sendes til e-postadressen du oppga ved registrering. Det er viktig at du oppdaterer kontoinformasjonen din umiddelbart hvis du endrer e-postadressen din. Vi vil alltid behandle sistnevnte e-postadresse som riktig kundeadresse.

 

Betalinger og restgjeld 

Engangsbetalinger betales ved kjøp og trekkes fra det angitte kreditt-, debetkort eller annen avtalt betalingsmåte.

 

Informasjon om tidligere kjøp finner du under Min konto og "Mine ordre"
på nettstedet.
 

Det er ditt ansvar å sikre at du kan betaler engangsbeløpet ("kjøpspris") når beløpet skal betales. Ved forsinket betaling kan vi kreve renter for sen betaling, gebyrer, kostnader for eventuell betalingsmottak og innkreving av gjeld i samsvar med gjeldende lov. Hvis det ikke er nok midler til å dekke avgiftene, har Applaus Scenekunst rett til å innhente gjelden på andre måter.

 

Priser og pakkeendringer 

Når du kjøper en tjeneste, vil du bli belastet et beløp i henhold til gjeldende pris gjennom betalingsmetoden du har oppgitt. Gjeldende priser er tilgjengelig på nettstedet . Vi forbeholder oss retten til å endre prisene med kortere varsel hvis våre servicekostnader øker som følge av høyere skatter eller avgifter, valutakursendringer, endringer i gebyrer til tredjepart, vedtak truffet av myndighetene eller endringer i lovgivning eller andre forskrifter. Vi refunderer ikke noen avgifter som allerede er betalt. Vi refunderer ikke penger eller lignende på grunn av din manglende bruk av tjenesten.

 

Våres oppsigelse 

Applaus Scenekunst kan når som helst si opp eller suspendere din tilgang til tjenesten. Hvis vi avslutter avtalen, gir vi deg tilgang til den eller de individuelle tjenestene du allerede har kjøpt med engangsbetaling for resten av tjenestens gyldighetsperiode..

 

Hvis oppsigelsen skyldes: 

a. uautorisert eller mistenkt uautorisert bruk av tjenesten 

b. brudd på disse vilkårene 

c. betalinger som utestår mer enn 10 dager etter forfall har Applaus Scenekunst mulighet til å umidelbart si opp brukerens konto. 

 

Avbestillingsrett 

Når du kjøper tilgang til innhold via en engangsbetaling, samtykker du i at avbestillingsretten bortfaller fra å få tilgang til innholdet umiddelbart etter kjøpet er fullført.

 

Immaterielle rettigheter 

Innholdet i tjenesten er beskyttet av Norske og internasjonale immaterielle rettigheter, inkludert bestemmelsene i opphavsretsloven. Alle opphavsrettigheter og andre immaterielle rettigheter i materialet eller innholdet i Tjenesten tilhører eller er lisensiert av Applaus Scenekunst. Applaus Scenekunst gir deg et ikke-eksklusivt, ikke-overførbart og enbegrenset lisens til å bruke slike rettigheter for personlig og privat bruk (og ikke for kommersielle formål), forutsatt at du ikke:

 

a. kopiere, publisere, reprodusere, laste opp, kringkaste, distribuere, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig for innholdet av tjenesten til offentligheten eller tillate andre å gjøre det;

 b. laster ned, distribuerer eller deler innhold fra tjenesten, bruker innholdet til en enhet som ikke er registrert av deg eller viser innholdet i tjenesten for refusjon eller 

 c. omgå, fjerne, rekonstruere, dekompilere, demontere, modifisere eller på annen måte forfalske sikkerheten eller krypteringen eller annen teknologi eller programvare som er en del av tjenesten.

 

Du mottar ikke noe eierskap eller noen rettigheter til Tjenesten utover den ovenfor beskrevne lisensen. 

Overtredelse av disse bestemmelsene og brudd på immaterielle rettigheter skal alltid betraktes som en vesentlig brudd på disse vilkårene og gir Applaus Scenekunst en oppsigelse for tjenesten umiddelbart og / eller gjør Tjenesten utilgjengelig for deg eller på annen måte forhindret ulovlig oppførsel.

 

Sikkerhet 

Ikke forsøk å omgå våre sikkerhetssystemer eller på annen måte forsøke å teste sikkerheten til tjenesten. 

Du må ikke bruke Tjenesten på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, forhindre eller krenke andre brukeres bruk av Tjenesten. Dette inkluderer sending eller overføring av materiale som inneholder datavirus eller andre datakoder, filer eller programmer som er utformet for å skade, forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til programvare, maskinvare eller utstyr direkte eller indirekte koblet til tjenesten.

Du må ikke forsøke å få uautorisert tilgang til systemer, nettverk, innhold eller informasjon som utgjør nettstedet, tjenesten eller systemene som tjenesten er basert på. Forsøk ikke å skaffe seg noe materiale eller informasjon som ikke er ment å bli gjort tilgjengelig eller tilgjengelig på tjenesten. 

Overtredelse av disse bestemmelsene skal alltid betraktes som vesentlig brudd på disse vilkårene og gir Grand Homebio rett til å si opp tjenesten for deg umiddelbart og / eller gjøre Tjenesten utilgjengelig for deg eller på annen måte hindre ulovlig oppførsel.

 

Våres ansvar 

Tjenesten tilbys "som den er" og "som tilgjengelig", og vi gir ingen garantier eller løfter om nøyaktighet eller fullstendighet av innhold, informasjon, tjenester eller annet materiale som tilbys på eller gjennom tjenesten. Applaus Scenekunst gir ingen uttrykkelige eller underforståtte garantier for funksjonalitet, tilgjengelighet, kvalitet, brukervennlighet eller sikkerhet for tjenesten. 

Verken Applaus Scenekunst eller våre tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, ansatte, lisensgivere eller tredjeparter kan under noen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte eller indirekte skader eller følgeskader som kan oppstå på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke Tjenesten eller tredjepartstjenester tilgjengelig fra nettsiden eller tjenesten. 

 

Godtgjørelse 

Du samtykker i å holde Applaus Scenekunst sine datterselskaper og tilknyttede selskaper, samt alle våre styremedlemmer, offiserer, agenter, entreprenører, partnere og ansatte ufarlig og uskyldig fra og mot alle tap, gjeld, alle krav, kostnader og utgifter, inkludert advokatkostnader som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med brudd på disse vilkårene eller brudd på lover, forskrifter eller tredjepartsrettigheter.

 

Personvernregler

Vi behandler informasjon om deg i samsvar med vår personvernpolicy (GDPR). Ved å bruke nettstedet eller tjenesten, godtar du denne behandlingen. 

 

Sosiale medier 

Tjenesten kan tillate deg å gjøre profilen din offentlig tilgjengelig, for å dele koblinger med andre brukere av tjenesten, eller for å integrere bruken av tjenesten med funksjonaliteten som tilbys av tredjeparts sosiale nettverkstjenester som Facebook og Twitter ("Social Media"). Hvis du velger å bruke dette alternativet, for eksempel ved å koble profilen din til en Facebook-konto, kan det være mulig for offentligheten eller for andre brukere å se Applaus Scenekunst-profilen din. Vi er ikke ansvarlige for innholdet når det deles på sosiale medier, og du bør gjennomgå de relevante bruksvilkårene på de respektive nettsidene for sosiale medier. 

Hvis du bruker sosiale medier med tjenesten, er du enig i at du ikke vil bruke den på noen måte som vi anser som uakseptable. 

 

Gjeldende lov 

Norsk lov styrer disse vilkårene. For noen mangel på vennskapelig avtale styres eventuelle krav, vilkår eller brudd på de Norske domstolene.