Informasjon

   

KVALITET

INSPIRASJON FOR

 LÆRERE OG ELEVER

RELEVANS

De beste forestillingene
fra norske scener
Profesjonelle forestillinger som inviterer til debatt og gode samtaler Aktuelle forestillinger fra klassikere til ny dramatik

 

Velkommen til APPLAUS SCENE

Det beste fra norske scener! Klassikere og nye aktuelle stykker, alle med bakomfilmer, intervjuer og pedagoisk materilae. Applaus Scene er en nettbasert tjeneste (video-on-demand) som tilbyr profesjonelle teaterforestillinger og annen scenekunst til skoler, bibliotek og institusjoner. På denne måten vil barn og unge i hele landet få muligheten til å se det beste fra norske scener. Filosofien bak Applaus Scene er at en digital løsning for scenekunst vil virke utjevnende både geografisk og økonomisk, og gi flere mulighet til å oppleve teaterforestillinger på et høyt nivå.

For å kunne bygge en god tjeneste setter vi stor pris på dine tilbakemeldinger.

Nyhetsbrev

Meld deg på Applaus Scene sitt nyhetsbrev her.

abonnement og priser 

Det er nødvendig med en abonnementsavtale for å se forestillingene på Applaus Scene. Konto registreres her. Abonnemenet omfatter retten til å bruke forestillingene i undervisning i skolene, og i små filmrom i bibliotekene. Andre offentlige institusjoner som museer, sykehjem osv har også anledning til å tegne abonnement.

Enkel innlogging for lærere/elever og andre brukere via FEIDE på applausscene.noSe sammen på storskjerm eller hver for dere på PC/brett.  Problemer med innlogging i Feide? Klikk her og skriv inn navnet på din kommune.

KUNDETYPE PRIS PR ÅR (EKS.MVA)
Skole inntil 200 elever kr 2 000
Skole 201 - 300 elever kr 2 500
Skole 300 - 500 elever kr 4 000
Skole over 500 elever kr 5 000
Universitet og høyskole kr 5 000
Bibliotek kr 5 000
Andre institusjoner kr 4 000

 

På Applaus Scene finner du i tillegg til selve forestillingene, intervjuer med medvirkende både på og bak scenen og tillegg til pedagogisk materilale relatert til foretilligenen. Spørsmål vedrørende abonnement? Kontakt annema@applausscene.no.

Betingelser

Kunden må registere et brukernavn og passord i tillegg til kontaktinformasjon. Brukernavnet skal være en aktiv e-postadresse. Ved registering vil alle personopplysninger behandles i tråd med norsk lov og datatilsynets retningslinjer. Tjenesten er begrenset til å gjelde kun i Norge og du kan derfor ikke se forestillingene om du er i utlandet. Forstillingene i Applaus Scene er beskyttet av opphavsrettslige avtaler og misbruk av tjenesten kan medføre at kunden utestenges fra videre bruk. Det er ikke tillatt å kopiere og/eller lagre de digitale forestillingene.

 

Daglig leder
Monica Boracco

Mobil: +47 99 62 10 78
E-post: post@applausscene.no

Produsent
Anne Ma Svartdal Birkeland
Mobil: +47 92 61 50 36
E-post: annema@applausscene.no

 

 

Besøksadresse: St. Olavsgate 9, 0165 Oslo

Postadresse: Postboks 7137. St Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: +47 400 01 947
Telefontid: 08:00 - 16:00

 


support@applausscene.no