Hedda Gabler


Den Nationale Scene 2019. Av Henrik Ibsen.

Hedda Gabler av Henrik Ibsen

| 2019 | 12

Den ettertraktede og velstående Hedda har valgt en trygg tilværelse med akademikeren Jørgen Tesmann. Men etter kort tid føler hun seg fanget og dypt ensom. Det er da Eilert Løvborg dukker opp fra fortiden. En mann som for Hedda står for frihet, livslyst og begjær. I løpet av et døgn settes sterke krefter i sving. Hva som så skjer med Hedda har vært diskutert siden stykket kom ut i 1880. Hva ligger bak hennes manipuleringer og destruktive maktspill? Hvorfor går hun bare ikke? Henrik Ibsen var opptatt av å skildre menneskeskjebner i lys av omgivelsene. Da «Hedda Gabler» kom ut var samfunnsmoralen og kvinners stilling en annen. Likevel er portrettet av Hedda ett som fremdeles opprører og fascinerer oss. Speiler det noe i våre liv?

Trailer "Hedda Gabler"

| 2019 | 12

Henrik Ibsens «Hedda Gabler» er et av verdens mest spilte stykker. Med Hedda Gabler skapte Henrik Ibsen en ikonisk skikkelse – en kompleks, kontroversiell og radikal kvinne som fortsatt skremmer og fascinerer oss. Hvem er hun? Hvilke tanker og følelser skjuler hun?

Intervju med skuespiller Stine Robin i rollen som "Hedda".

| 2019 | 12

Hedda Gabler er den sentrale skikkelsen i dramaet. Hun er datter av en avdød general som lærte henne å skyte med pistoler. General Gabler etterlot seg ikke noe arv, annet enn pistolene. Når dramaet starter er det ikke så lenge siden Hedda giftet seg.

Intervju med regissør Anne-Karen Hytten / HEDDA GABLER

| 2019 | 12

Den ettertraktede og velstående Hedda har valgt en trygg tilværelse med akademikeren Jørgen Tesmann. Men etter kort tid føler hun seg fanget og dypt ensom. Det er da Eilert Løvborg dukker opp fra fortiden. En mann som for Hedda står for frihet, livslyst og begjær. I løpet av et døgn settes sterke krefter i sving.

Intervju med skuespiller Kamilla G. Hartvig i rollen som "Thea"

| 2019 | 12

I intervjuet med skuespiller Kamilla ønsket vi å bli bedre kjent med "Thea". Hvem er hun og hva ønsker hun? Hvorfor drar hun fra sin mann og følger etter Eilert Løvborg? Hva skiller Thea fra Hedda? Vi spurte Kamilla hvordan hun jobbet for å finne sin "Thea". Og til slutt hennes tanker om hvem "Hedda" er.

Hedda Gabler av Henrik Ibsen

| 2019 | A

Den ettertraktede og velstående Hedda har valgt en trygg tilværelse med akademikeren Jørgen Tesmann. Men etter kort tid føler hun seg fanget og dypt ensom. Det er da Eilert Løvborg dukker opp fra fortiden. En mann som for Hedda står for frihet, livslyst og begjær. I løpet av et døgn settes sterke krefter i sving. Hva som så skjer med Hedda har vært diskutert siden stykket kom ut i 1880. Hva ligger bak hennes manipuleringer og destruktive maktspill? Hvorfor går hun bare ikke? Henrik Ibsen var opptatt av å skildre menneskeskjebner i lys av omgivelsene. Da «Hedda Gabler» kom ut var samfunnsmoralen og kvinners stilling en annen. Likevel er portrettet av Hedda ett som fremdeles opprører og fascinerer oss. Speiler det noe i våre liv?

Hedda Gabler kompendium


Med Hedda Gabler skapte Henrik Ibsen en ikonisk skikkelse –en kompleks, kontroversiell og radikal kvinne som fortsatt skremmer og fascinerer oss. Hvem er hun? Hvilke tanker og følelser skjuler hun? Kompendiet består av forskjellige artikler som vi har satt sammen i samarbeid med teatret.