Utafor


Det Norske Teatret 2018. Av Svein Tindberg og Just Unity

Utafor

| 2018 | 12

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo. Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier. Alle fire har dei opplevd det å vere utanfor. Terror, ekstremisme og fordommar er ein del av deira historie. Dei veit at radikalisering skjer på tvers av tru og religion. Og at radikale meiningar ikkje oppstår av ingenting. Utafor er aktivisme, musikk og personlege erfaringar. Det er teater i kampen mot radikalisering. I framsyninga medverkar dei som seg sjølve og fortel sine eigne historier.

"Utafor", Kevin Haugan, skuespiller og danser.

| 2018 | 12

Kevin Haugan. Han spiller flere roller i dette stykket, blant annet leser han opp flere sitat fra Anders Behring Brevik for å vise konsekvenser ved å bli holdt utenfor.

"Utafor", Svein Tindberg, regissør.

| 2018 | 12

Han forteller om hvordan stykket ble til og at han håper alle som ser "Utafor" og hører de fire sterke historiene ser hvor galt det kan gå og hvor lite som skal til for å endre ting til det bedre.

"Utafor", Torkel Skjærven, lysdesigner og scenograf.

| 2018 | 12

Han foreller om hvordan han skapte scenerommet "Utafor" spilles i. Hvilke valg han tok og hvorfor.

"Utafor", Belinda Braza, koreograf.

| 2018 | 12

Hun forteller om det visuelle uttrykket. At alt ikke må sies. De fire hovedkarakterene er omringet av dansere, vann, sand, og de deler den samme tematiske overskriften: utenforskap.

"Utafor", Tor Itai Keilen, skuespiller.

| 2018 | 12

Fire unge mennesker vitner om 22. juli-terroren, islamistisk radikalisme og norsk antisemittisme. Tor deler sin historie om det å være jøde.

"Utafor" for beste forestilling for ungdom.


Heddaprisen 2018

"Utafor" for særlig kunstnerisk innsats.


Heddaprisen 2018

"Utafor", Geir Lippestad om utanforskap. Kvar kjem du frå?


"Viss vi tenker oss ein kvardag der vi blir latterleggjorde, mistekeleggjorde og nedvurderte på dagleg basis, kven av oss hadde klart å bli den beste utgåva av seg sjølv?"

"Utafor". Dette er Tor, Siri, Faten og Yousef


Tor Itai Keilen, Siri Marie Seim Sønstelie, Faten Mahdi Al-Hussaini og Yousef Bartho Al-Nahi fortel sterke og personlege historier om å ikkje passe inn.

"Utafor". Tru, håp og teater


Korleis startar ein radikalsieringsprosess? Og korleis kan ein stogge denne prosessen? Startar han allereie i skolegarden? Kan det vere så enkelt som at vi må sjå kvarandre?

"Utafor". Nancy Herz, om det å vere på utsida av samfunnet.


"Utafor" er den klumpen i magen, den der du veit at noko ikkje stemmer, og bruker heile oppveksten på å tru at det er deg det er noko gale med.

"Utafor", Regissør Svein Tindberg intervjuer hovedkarakterene i stykket


Svein Tindberg har sidan Abrahams barn i 2011 vore engasjert i arbeidet for kryssreligiøs dialog. No har han saman med Faten Mahdi Al-Hussaini og Yousef Bartho Al-Nahi frå Just Unity samla fire unge stemmer med ulik bakgrunn, som alle er engasjerte mot ekstremisme.

Kompendium UTAFOR


Kompendiet består av forskjellige artikler som vi har satt sammen i samarbeid med teatret.