Utafor


Det Norske Teatret 2018. Av Svein Tindberg og Just Unity

Utafor

| 2018 | 12

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo. Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier. Alle fire har dei opplevd det å vere utanfor. Terror, ekstremisme og fordommar er ein del av deira historie. Dei veit at radikalisering skjer på tvers av tru og religion. Og at radikale meiningar ikkje oppstår av ingenting. Utafor er aktivisme, musikk og personlege erfaringar. Det er teater i kampen mot radikalisering. I framsyninga medverkar dei som seg sjølve og fortel sine eigne historier.

Intervju med Belinda Braza

| 2018 | 12

Intervju med koreograf Belinda Braza i forbindelse med forestilligen "Utafor". Fire unge mennesker vitner om 22. juli-terroren, islamistisk radikalisme og norsk antisemittisme. De er omringet av dansere, vann, sand, og de deler den samme tematiske overskriften: utenforskap.

Intervju med Kevin Haugan

| 2018 | 12

Intervju med Kevin Haugan i forbindelse med forestillingen "Utafor". Kevin Haugan (16) gjør alt for å lykkes som danser, samtidig som han går på ungdomsskole, dubber tegnefilmer, går på auditions og setter opp dansestykke.

Intervju med regissør Svein Tindberg / UTAFOR

| 2018 | 12

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo. Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier.

Intervju med Tor Keilen

| 2018 | 12

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo. Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier.

Intervju med Torkel Skjærven

| 2018 | 12

Framsyninga Utafor bygger på forteljingane til fire unge menneske. Yousef er ein av dei, konvertitten frå Nøtterøy som i 2015 møtte Faten i solideritetsringen rundt den jødiske synagogen i Oslo. Faten er sjiamuslim og opphavleg frå Irak. Ho har tydelege meiningar og har valt å bruke hovudplagg, noko som gjer at ho har fått mange drapstrusslar. Faten og Yousef danna organisasjonen Just Unity og sette seg som mål å førebygge radikaliseringa av unge. Saman med Siri, ein av dei som overlevde terroren på Utøya, og Tor, ein jødisk skodespelar frå Oslo, skal dei frå Hovudscenen på Det Norske Teatret dele sine historier.

Utafor kompendium


Å vere utanfor er å kikke inn på eit fellesskap du ikkje er ein del av. Det er utanfor ein finn det mørkaste hatet. Det er der ein skaper det klåraste fiendebildet. Og det er her, på utsida, ein finn likesinna.

Kompendiet består av forskjellige artikler som vi har satt saman i samarbeid med teatret.